Browsing Research Articles by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Theiler, Arnold, Sir, 1867-1936 (Zurich : Art Institut Orell Fussli, 1901)
  Dissertation (Doctoral) of Sir Arnold Theiler submitted to the University of Bern, Switzerland, 1901.
 • Moerdijk, Gerard (De Volkstem, 1920-04-30)
  'Kerkgebouwe' is die naam van 'n monografie wat geskryf is deur Moerdijk, G. 'n argitek van die Transvaal.
 • Unknown (Volkstem, 1922-10-24)
  AFRIKAANS SUMMARY:Gerard Moerdijk het die kerkgebou op Piet Retief ontwerp van grys sandsteen wat £15,000 gekos het en sitplek het vir 1,200 mense.
 • Unknown (1923)
  Bespreking van Moerdijk se benadering tot argitektuur en die Kaaps-Hollandse styl met 'n beskrywing van die kerk. Die kerkgebou in Durban wat deur Gerard Moerdijk ontwerp is staan op 'n historiese stuk grond waar Piet ...
 • Unknown (Volkstem, 1923-01-18)
  Dundee se nuwe Ned. Herv. of Geref. kerkgebou, ontwerp deur Gerard Moerdijk, is op 8 Desember 1922 ingewy.
 • Unknown (Natal Mercury, 1923-06-21)
  The cornerstone of the Dutch Reformed Church in Durban, on the corner of Smith and Cato street, was laid by the minister of Justice, the Hon. N J de Wet, on July 7, 1923. The church was designed by Gerard Moerdijk, and ...
 • Unknown (The Friend, 1924-02-02)
  A photo of the laying of the foundation stone of the Jubilee Hall of the Dutch Reformed Church of the Free State, designed by the architect Mr G. Moerdijk.
 • Pellissier, G.M. (Kerkbode, 1924-03-05)
  AFRIKAANS SUMMARY: Die eerste Nederduits Gereformeerde Kerk in Durban is op 2 Februarie 1924 ingewy. Tydens die aanddiens is ds Paul Nel as leraar van die gemeente bevestig.
 • Unknown (Volkstem, 1924-03-22)
  'n Voorbeeld van 'n Afrikaanse boustyl.
 • Unknown (1928)
  ENGLISH SUMMARY: In a discussion of South African architecture which associates itself with climate, environment and landscape, the new church building in Bloemfontein, designed by Gerard Moerdijk, is an embodiment of his ...
 • Unknown (Volkstem, 1936-02-29)
  AFRIKAANS SUMMARY: By die jaarlikse opening van die Universiteit van Pretoria in die Pretoriase Stadsaal, het Gerard Moerdijk - as voorsitter van die Raad van die Universiteit - die belangrikheid van kennis, en veral die ...
 • Unknown (Pretoria News, 1936-02-29)
  At the opening of the University year, held at Pretoria's City Hall, Mr. G. Moerdyk gave an outline of the University's African policy - Africa was to become the field for expanding research activities. The rector, Mr. ...
 • Unknown (1936-03-27)
  AFRIKAANS SUMMARY: Gerard Moerdijk het die Ned. Geref. gemeente van Harrismith aangeraai om, i.p.v. om die ou kerkgebou (44 jaar oud) op te knap, 'n nuwe een op te rig.
 • Unknown (Volksblad, 1936-04-28)
  In die teenwoordigheid van ds. R.P.B. Erasmus, is die hoeksteen van die Ned. Geref. Kerkgebou te Maquassi gelê op 18 April, 1936. Die argitek van die gebou, Gerard Moerdijk, het die waarde van 'n Hollandse kerk op 'n ...
 • Unknown (Volksblad, 1936-08-08)
  AFRIKAANS SUMMARY: Die argitek Gerard Moerdijk het sy finale planne van die Reserwebank in Bloemfontein voorgelê.
 • Unknown (The Friend, 1936-08-28)
  The architect for the Reserve bank in Bloemfontein is not Gordon Leith, as published by "The Friend" on 25 August, but Gerard Moerdijk.
 • Unknown (Star, 1936-09-10)
  A model of the Voortrekker Memorial, symbolising the Great Trek, the battle of Blood River and the devotion of Afrikaner women, will be on view at the Empire Exhibition. Description of the proposed memorial, and discussion ...
 • Unknown (Rand Daily Mail, 1936-09-10)
  Description of the Voortrekker Memorial, a model of which was revealed to Pressmen by its architect, Mr. Gerald (sic) Moerdyk, at the Empire Exhibition yesterday. The building will be 130 ft (39,6 m) high.
 • Unknown (Volkstem, 1936-10-09)
  "Die betrekkinge tussen Hollanders en Suid-Afrikaners is uiters vriendskaplik en immigrasie uit Holland word uit die hoogste mate verwelkom," het genl. Smuts verklaar by geleentheid van die onthulling van 'n borsbeeld van ...
 • Unknown (Vaderland, 1936-10-22)
  Die nuwe kerksaal vir die Ned. Herv. of Geref. gemeente van Roosville, is deur die argitek Gerard Moerdijk en N.G. moderator van Transvaal, ds. W. Nicol, geopen.

Search NULIR


Browse

My Account